Εκκλησίες – Μοναστήρια

Εκκλησίες – Μοναστήρια2018-05-09T15:51:39+03:00

Άγιος Γεώργιος στο βουνό

Βυζαντινό μνημείο χτισμένο στην τοποθεσία Μινωικό Ιερό Κορυφής.

Αγία Μόνη

Μεγάλο προσκύνημα, σημαντικός τόπος λατρείας αφιερωμένος στη Θεοτόκο και τον Άγ. Γεώργιο. Η εικόνα που βρέθηκε από ένα βοσκό το 1766,ανέφερε τη Θεοτόκο ως «μόνη των πάντων ελπίδα» και έτσι ονομάστηκε Αγία Μόνη. Ο ναός άρχισε να χτίζεται επί αρχιερέως Νικηφόρου Μόρμορη, διευρύνθηκε δε και ανακαινίστηκε το 1840 επί αρχιερέως Προκοπίου Καλλονά.

Άγιος Νικόλαος

Η εκκλησία του Αβλέμονα